Novi Paradoks

slovensko društvo za kakovost življenja

Novi Paradoks –

Slovensko društvo za kakovost življenja

Pomagamo pri reševanju in lajšanju socialnih stisk oseb s težavami v duševnem zdravju
in nudenju pomoči njihovim svojcem.

Aktualno

Dogodki in novice

Dobrodošli na spletni strani Društva Novi Paradoks. Poleg aktualnih dogodkov in novic boste na tem mestu našli tudi koristne informacije o delovanju našega društva, ki deluje na področju psihosocialnega varstva oseb s težavami v duševnem zdravju in zagotavljanja večje stopnje vključenosti v družbo preko programov društva.

Kdo smo

Predstavitev Društva Novi Paradoks

varstvo oseb s težavami v duševnem zdravju

Društvo deluje na področju psihosocialnega varstva oseb s težavami v duševnem zdravju z namenom preseganja duševnih motenj, varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Prav tako je namen društva osebam s težavami v duševnem zdravju zagotavljati večjo stopnjo vključenosti v družbo preko programov društva.

Društvo je ustanovljeno za pomoč pri reševanju in lajšanju socialnih stisk oseb s težavami v duševnem zdravju in pripadnikov drugih ranljivih skupin in nudenju pomoči njihovim svojcem. Programe pomoči in oskrbe oseb s težavami v duševnem zdravju v skupnosti izvaja od leta 2003, ko je bilo društvo ustanovljeno.

rehabilitacija in resocializacija

V okviru društva se izvajajo programi, ki so namenjeni psihosocialni rehabilitaciji in resocializaciji ljudi s dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Osnovni namen delovanja je omogočiti osebam s težavami v duševnem zdravju kakovostno skrb v neposredni bližini doma, aktivno vključevanje v življenje in delo lokalnih skupnosti in s tem integracijo v domače življenjsko okolje.

Kaj delamo

Programi za osebe s težavami v duševnem zdravju

Socialni programi

Nosilni javni socialnovarstveni program s pridobljeno strokovno verifikacijo Socialne zbornice Slovenije je program stanovanjskih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju.

Program je namenjen zmanjševanju socialne izključenosti in njenih škodljivih posledic, izboljšanju socialnega funkcioniranja vključenih oseb, učenju in utrjevanju socialnih veščin in spretnosti, zmanjševanju in preprečevanju specifičnih kritičnih vedenj v času doživljanja hujših kriz, izboljšanju doživljanja sebe in drugih, izboljšanju kvalitete življenja v skupnosti, razvijanju prostovoljnega dela, konstruktivnemu preživljanju prostega časa vključenih.

Dopolnilni programi

Svetovalno izobraževalni center združuje naslednje programe:

  • izobraževanje uporabnikov, svojcev, prostovoljcev in zaposlenih,

  • informiranje in osveščanje uporabnikov, svojcev uporabnikov in širše javnosti,

  • psihosocialno svetovanje za osebe z duševnimi motnjami in duševnimi stiskami,

  • aktivnosti za prosti čas, letovanje uporabnikov in športne aktivnosti.

Društvo Novi Paradoks

Smo prostovoljno, nevladno, neprofitno in nepridobitno združenje fizičnih oseb

Kako se financiramo

Podporniki društva

+ 50 slovenskih občin

Kje se nahajamo

Lokacije naših stanovanjskih skupin

Za besedni seznam vseh lokacij kliknite na malo okence v kotu levo zgoraj, pred napisom “Stanovanjske skupine Novi Paradoks.”