Predstavitev društva

O NAS

KONTAKT

Društvo Novi Paradoks
Ižanska cesta 2a, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 422 85 61
E-pošta: info@novi-paradoks.si

Delovni čas:
pon – pet od 08.00 do 16.00

DONIRAJ

Zakaj ne bi pomagali osebam v stiski in donirali del dohodnine Društvu Novi Paradoks. Klikni na spodnji gumb …

podporniki društva

POSTANI ČLAN DRUŠTVA

Pridruži se društvu Novi Paradoks, klikni na spodnji gumb …

Predstavitev društva

Novi Paradoks – Slovensko društvo za kakovost življenja (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, nevladno, neprofitno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo pretežno na področju socialnega varstva, izboljševanja kakovosti življenja in preseganja duševnih motenj na območju Republike Slovenije. Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki deluje na celotnem območju RS in ima status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Novi Paradoks ima tudi status humanitarne organizacije v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah in status prostovoljske organizacije v skladu z Zakonom o prostovoljstvu.

Društvo deluje na področju psihosocialnega varstva oseb s težavami v duševnem zdravju z namenom preseganja duševnih motenj, varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Prav tako je namen društva osebam s težavami v duševnem zdravju zagotavljati večjo stopnjo vključenosti v družbo preko programov društva. Društvo je ustanovljeno za pomoč pri reševanju in lajšanju socialnih stisk oseb s težavami v duševnem zdravju in pripadnikov drugih ranljivih skupin in nudenju pomoči njihovim svojcem. Programe pomoči in oskrbe oseb s težavami v duševnem zdravju v skupnosti izvaja od leta 2003, ko je bilo društvo ustanovljeno.

V okviru društva se izvajajo programi, ki so namenjeni psihosocialni rehabilitaciji in resocializaciji ljudi s dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Osnovni namen delovanja je omogočiti osebam s težavami v duševnem zdravju kakovostno skrb v neposredni bližini doma, aktivno vključevanje v življenje in delo lokalnih skupnosti in s tem integracijo v domače življenjsko okolje.

Kot nevladna organizacija za promocijo tem s področja duševnega zdravja skrbimo za ozaveščanje in informiranje splošne javnosti o raznolikih problemskih sklopih na področju razvoja duševnega zdravja v skupnosti, kot tudi za destigmatizacijo področja v njegovem najširšem pomenu besede. V dejavnostih Društva Novi Paradoks opozarjamo na obrobno vlogo ljudi s težavami v duševnem zdravju in njihovih svojcev v družbi, kršenje njihovih pravic in temeljnih svoboščin, vsesplošno opozarjamo na izključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju iz družbe, opozarjamo na njihove odvzete socialne vloge ter na njihov neenakopravni položaj v primerjavi z drugimi državljani.