Aktualno

Skupaj za duševno zdravje

Datum objave:

20.04.2023

V prostorih Mestne občine Kranj je 20.04.2023 potekalo srečanje »Skupaj za duševno zdravje«, ki je bilo namenjeno predstavitvi organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja na območju Gorenjske. Organizatorja srečanja sta bila Center za socialno delo Gorenjska in NIJZ OE Kranj. Namen srečanja je bilo, poleg predstavitve delovanja različnih nevladnih in vladnih organizacij, tudi spodbujanje nadaljnjega medsebojnega sodelovanja in povezovanja, ki je za dobro sodelovanje v korist uporabnika in ozaveščanje o pomembnosti duševnega zdravja nujno potrebno.

Srečanja so se udeležile štiri predstavnice našega društva, ki svoje delo opravljajo v skupini Kranj in Lesce. Strokovni delavki Mateja Markovič in Špela Strelec sta prisotnim predstavili Društvo Novi Paradoks in programe, ki jih izvajamo. Bolj podrobno sta predstavili program Mreža stanovanjskih skupin in stanovanjski skupini, ki jih imamo na Gorenjskem. Ob tej priložnosti je Mateja Markovič izpostavila tudi nekaj izzivov s katerimi se v programu srečujemo npr.: povečevanje starosti vključenih uporabnikov in čedalje večje potrebe po zagotavljanju zdravstvenih storitev, težave pri pridobivanju osebnih zdravnikov, zobozdravnikov, psihiatrov…, povečano število vlog za sprejem oseb z dvojnimi diagnozami (duševna bolezen s priključenimi odvisnostmi, osebe z osebnostnimi ali prilagoditvenimi motnjami…).

Deli ta prispevek na socialnih omrežjih