Stanovanjske skupine

SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI

KONTAKT

Društvo Novi Paradoks
Ižanska cesta 2a, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 422 85 61
E-pošta: info@novi-paradoks.si

Delovni čas:
pon – pet od 08.00 do 16.00

DONIRAJ

Zakaj ne bi pomagali osebam v stiski in donirali del dohodnine Društvu Novi Paradoks. Klikni na spodnji gumb …

podporniki društva

POSTANI ČLAN DRUŠTVA

Pridruži se društvu Novi Paradoks, klikni na spodnji gumb …

JAVNI SOCIALNOVARSTVENI PROGRAM – MREŽA STANOVANJSKIH SKUPIN DRUŠTVA NOVI PARADOKS

 

 

 

Kontakt:

 

 

Strokovna vodja programa Mreža Stanovanjskih skupin Društva Novi Paradoks:
Mateja Markovič, univ. dipl. soc. del.
Ižanska cesta 2a, 1000 Ljubljana
Tel: 01/ 422 85 61, 051 225 693

 

 

Namen in cilji programa:

 

 

Program je namenjen zmanjševanju socialne izključenosti in njenih škodljivih posledic, izboljšanju socialnega funkcioniranja vključenih oseb, učenju in utrjevanju socialnih veščin in spretnosti, zmanjševanju in preprečevanju specifičnih kritičnih vedenj v času doživljanja hujših kriz, izboljšanju doživljanja sebe in drugih, izboljšanju kvalitete življenja v skupnosti, razvijanju prostovoljnega dela, konstruktivnemu preživljanju prostega časa vključenih.

Program v veliki meri zagotavlja intenzivno in celostno obravnavo oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, v sodelovanju z njihovimi psihiatri in pristojnimi CSD-ji. Temeljni cilj je povečanje avtonomije uporabnikov in njihovo vključevanje v načrtovanje in izvajanje programa. Program omogoča uporabnikom zadovoljevanje osnovnih eksistencialnih potreb, privajanje na samostojno življenje in delo, krepitev delovnih sposobnosti, pomoč pri vodenju gospodinjstva, vzdrževanju osebne higiene in vključitev v širšo skupnost. Bivanje v stanovanjski skupini ni časovno omejeno. Osnovni namen programa je, da bi vsi, ki so si pridobili dovolj veščin in znanja ter se naučili živeti s svojo boleznijo zapustili stanovanjsko skupino in zaživeli samostojno življenje.

 

 

Kaj je stanovanjska skupina?

 

 

 • Stanovanjska skupina je manjša bivalna enota za tiste ljudi s težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo občasno ali stalno podporo pri bivanju in organiziranju vsakdana.
 • Stanovanjska skupina omogoča ljudem s težavami v duševnem zdravju prijazno, strukturirano obliko bivanja.
 • Stanovalcem nudimo psihosocialno pomoč in navajanje na čim bolj samostojno življenje.
 • Upoštevamo individualne potrebe in želje vsakega posameznika glede na njihovo zdravstveno in psihosocialno stanje.
 • Uporabnik in strokovni delavec skupaj izdelata individualni načrt v katerem je predstavljena uporabnikova življenjska situacija in vizija njegovega bodočega življenja. Določijo se kratkoročni in dolgoročni cilji, ki se nanašajo na izpopolnjevanje veščin in znanj, ki bi uporabniku v prihodnosti omogočale samostojno življenje.

 

Kdo se lahko vključi?

Program je namenjen polnoletnim moškim in ženskam s težavami v duševnem zdravju, ki zaradi občasnih ali dolgotrajnih stisk in težav v duševnem zdravju potrebujejo strokovno pomoč za samostojno življenje v skupnosti. Do namestitve niso upravičene osebe, ki potrebujejo stalno pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij in opravil, ter osebe, zasvojene z alkoholom ali nedovoljenimi drogami. Vključitev v program ni odvisna od članstva v društvu.

Vključi se lahko oseba s težavami v duševnem zdravju, ki:

 • se za namestitev odloči prostovoljno;
 • je nezmožna samostojnega življenja;
 • nima možnosti bivanja pri svojih bližnjih in daljnih sorodnikih;
 • se zavezuje k upoštevanju pravil hišnega reda v stanovanjski skupini.

Prostori naših stanovanjskih skupin niso prilagojeni za osebe z različnimi oblikami gibalne oviranosti, zato vključitve ne moremo omogočiti osebam s težavami v duševnem zdravju, ki so tudi gibalno ovirane in/ali uporabljajo invalidski voziček.

 

 

Za vključitev v stanovanjsko skupino potrebujemo:

 

 

 • prošnjo posameznika za sprejem;
 • pisno mnenje lečečega psihiatra o primernosti vključitve osebe v stanovanjsko skupino;
 • mnenje socialne službe glede namestitve;
 • zagotovljena odločba o financiranju ali soglasje pristojne občine oz. pristojnega CSD-ja glede doplačila stroškov nastanitve (uredimo v postopku sprejema);
 • dogovor med posameznikom in društvom o vključitvi v program (uredimo v postopku sprejema);
 • potrdilo o rednih mesečnih dohodkih (fotokopije zadnjih treh mesecev);
 • urejeno osnovno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

 

 

Kako poteka postopek sprejema:

 

 

Vključitev v stanovanjsko skupino je prostovoljna in temelji na pisni pobudi posameznika.

Kandidat za sprejem v stanovanjsko skupino lahko pisno vlogo z ustreznimi dokazili pošlje:

 • na naslov Društvo Novi Paradoks, Ižanska cesta 2a, 1000 Ljubljana ali
 • v elektronski obliki na naslov info@novi-paradoks.si.

Po prejemu vašo vlogo obravnavamo in z vami opravimo informativni razgovor, na katerem si imate možnost ogledati prostore stanovanjske skupine v katero bi bili nameščeni. Po izvedenem informativnem pogovoru vas v nekaj dneh obvestimo o odločitvi za sprejem. Čakalna doba za sprejem je odvisna od trenutne zasedenosti kapacitet.

Za dodatne informacije o programu in postopku sprejema se lahko, vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro, obrnete na strokovno vodjo programa Matejo Markovič.