Informiranje

DOPOLNILNI PROGRAMI

KONTAKT

Društvo Novi Paradoks
Ižanska cesta 2a, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 422 85 61
E-pošta: info@novi-paradoks.si

Delovni čas:
pon – pet od 08.00 do 16.00

DONIRAJ

Zakaj ne bi pomagali osebam v stiski in donirali del dohodnine Društvu Novi Paradoks. Klikni na spodnji gumb …

podporniki društva

POSTANI ČLAN DRUŠTVA

Pridruži se društvu Novi Paradoks, klikni na spodnji gumb …

Informiranje in osveščanje uporabnikov, svojcev uporabnikov in širše javnosti

Ker je ena od osnovnih nalog društva poleg ustrezne psihosocialne pomoči uporabnikom tudi ozaveščanje ljudi in demitizacija duševne bolezni, Društvo Novi Paradoks del svoje aktivnosti namenja predstavitvi svojega delovanja javnosti.

Z izdajanjem edicij želimo uporabnikom in širši javnosti omogočiti boljšo dostopnost do pomembnih informacij o aktualnem dogajanju na področju duševnega zdravja, našem minulem delu ter načrtovanih aktivnostih društva. Uporabnike storitev želimo s brošurami in tiskovinami seznaniti o našem delu in lokacijah izvajanja posameznih programov.

Z strokovnimi posveti, okroglimi mizami in športnimi prireditvami za uporabnike vseh društev s področja duševnega zdravja v skupnosti pa želimo konstantno opozarjati na možnosti ustvarjalnega življenja, navkljub težavam v duševnem zdravju in posledično ustvarjati pogoje v družbi za enakovredno vključevanje naših uporabnikov brez ovir, ki so posledica stereotipnega dojemanja bolezni in predsodkov.

Glede na še vedno prisotno stigmatizacijo duševne bolezni in oseb s težavami v duševnem zdravju je samorefleksija dela društva izredno pomembna za pravilno planiranje dela v naprej. Bistveno za preseganje omenjene stigme pa je konstantno obveščanje in osveščanje javnosti o vsebini našega dela in možnostih okrevanja oseb, ki imajo težave v duševnem zdravju. Javnost želimo seznaniti z dejstvom, da osebe s težavami v duševnem zdravju potrebujejo interdisciplinarno obravnavo, ki se ne konča z zaključkom hospitalnega zdravljenja, ampak se takrat socialni del pomoči šele prične z vključevanjem podpornih ustanov in svojcev. Predstavitev našega dela z različnimi publikacijami in prireditvami, ki predstavljajo naše delo je potrebna za prepoznavnost programov NVO s področja skupnostne oskrbe v strokovni in drugi javnosti, prav tako pa omogoča vsem, ki tovrstno pomoč potrebujejo seznanitev z potrebnimi podatki in možnost primerjave med različnimi izvajalci.