Sodelovanje z uradom VČP

DOPOLNILNI PROGRAMI

KONTAKT

Društvo Novi Paradoks
Ižanska cesta 2a, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 422 85 61
E-pošta: info@novi-paradoks.si

Delovni čas:
pon – pet od 08.00 do 16.00

DONIRAJ

Zakaj ne bi pomagali osebam v stiski in donirali del dohodnine Društvu Novi Paradoks. Klikni na spodnji gumb …

podporniki društva

POSTANI ČLAN DRUŠTVA

Pridruži se društvu Novi Paradoks, klikni na spodnji gumb …

Sodelovanje z uradom Varuha Človekovih pravic

Sodelovanje Društva Novi Paradoks z uradom Varuha Človekovih pravic v okviru izvajanja Državnega preventivnega mehanizma, ki preverja izpolnjevanje določil Zakona o duševnem zdravju in varovanje človekovih pravic v oddelkih pod posebnim nadzorom psihiatričnih bolnišnic in posebnih SVZ. Društvo ima z VČP sklenjen dogovor o sodelovanju treh zaposlenih iz društva v nenapovedanih obiskih navedenih institucij.

Društvo Novi Paradoks je tudi letos uspešno sodelovalo na razpisu urada Varuha človekovih pravic namenjenega sodelovanju nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile status humanitarne organizacije v Republiki Sloveniji z Varuhom pri izvajanju pristojnosti in nalog državnega preventivnega mehanizma (v nadaljevanju DPM) po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 114/06- Mednarodne pogodbe, št.20/06).

Projekt izvaja Varuh človekovih pravic pod okriljem Organizacije združenih narodov, ki na mednarodni in državni ravni uveljavlja (dodaten) mehanizem za preprečevanje mučenja in drugih oblik slabega ravnanja z ljudmi, ki jim je bila odvzeta prostost. Ta temelji predvsem na rednih obiskih krajev odvzema prostosti v nadzorni skupini v kateri sodelujejo tudi izbrane nevladne organizacije s področja duševnega zdravja.

Novi Paradoks, kot pogodbena stranka vse od leta 2012 aktivno sodeluje v DPM, in sicer na področju nadzora varovanih oddelkov psihiatričnih bolnišnic, varovanih oddelkov posebnih javno socialno varstvenih zavodov in na področju varovanih oddelkov za osebe z diagnozo demence domov starejših občanov. Poslanstvo opravljamo skladno s predpisi varuha, pravilnika o izvajanju DPM in s svojimi izkušnjami iz področja zakonodaje, ki urejuje področje duševnega zdravja in ostalih zakonov ki so povezani s izvajanjem socialnovarstvenih programov društva.

Izbor sprejemamo, kot priznanje Društvu Novi Paradoks, ki je s svojim poslanstvom in delovanjem že 20 let vpeto v aktivnosti za zmanjševanje stigme duševne bolezni in oseb s težavami v duševnem zdravju. S svojimi programi aktivno vplivamo na izboljšanje kvalitete življenja oseb oseb s težavami v duševnem zdravju in njihovih družin. Že vrsto let smo aktivni pri spremembi zakonodaje, ki bo upoštevala uporabniško perspektivo in prispevala k zmanjševanju kršitev človekovih pravic oseb s težavami v duševnem zdravju. Pri izvajanju nalog DPM z našimi sodelavci prispevamo delež pri zmanjševanju kršitev človekovih pravic predvsem na nivoju institucionalnega socialnega varstva in zdravstva.

Več o tem na spletni strani Varuha človekovih pravic.