Psihosocialno svetovanje

DOPOLNILNI PROGRAMI

KONTAKT

Društvo Novi Paradoks
Ižanska cesta 2a, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 422 85 61
E-pošta: info@novi-paradoks.si

Delovni čas:
pon – pet od 08.00 do 16.00

DONIRAJ

Zakaj ne bi pomagali osebam v stiski in donirali del dohodnine Društvu Novi Paradoks. Klikni na spodnji gumb …

podporniki društva

POSTANI ČLAN DRUŠTVA

Pridruži se društvu Novi Paradoks, klikni na spodnji gumb …

Psihosocialno svetovanje za osebe z duševnimi motnjami in duševnimi stiskami

Sodobne smernice obravnave duševne bolezni narekujejo poleg intenzivnega zdravljenja v psihiatričnih bolnišnicah tudi nepretrgano spremljanje oseb s težavami v duševnem zdravju v skupnosti.

Program psihosocialnega svetovanja je program psihosocialne rehabilitacije oseb s težavami v duševnem zdravju v katerem uporabnikom, svojcem, prostovoljcem in ostalim zainteresiranim ponujamo predstavljene dejavnosti.

Ciljna skupina so polnoletni moški in ženske s težavami v duševnem zdravju, ki po psihiatričnem zdravljenju potrebujejo strokovno pomoč, ter osebe brez psihiatrične diagnoze, ki se zaradi različnih življenjskih okoliščin znajdejo v duševni stiski.

Vključitev v program ni odvisna od članstva v društvu, program je namenjen tako članom društva kot nečlanom in je za vse sodelujoče brezplačen.

Program nudi preventivno svetovalno dejavnost, ki je usmerjena k preprečevanju nastanka duševnih motenj oziroma zmanjšanju njene pojavnosti, hitremu odkrivanju in pravočasnemu ter ustreznemu obravnavanju duševnih motenj, z namenom zmanjšanja razširjenosti motnje oziroma skrajšanju trajanja bolezni.

Program poteka v obliki delavnic, svetovalnih razgovorov in predavanj na temo, aktualno za problematiko uporabnikov.

DELAVNICE:

 • Trening socialnih veščin (TSV) je ena temeljnih metod, ki lahko pripomore k ohranjanju in ponovni pridobitvi duševnega zdravja.
 • Skupina za samopomoč prispeva k krepitvi moči uporabnikov, k njihovemu ponovnemu prevzemanju učinkovitega nadzora nad svojim življenjem z bolj učinkovitim vzpostavljanjem in ohranjanjem odnosov.
 • V delavnici progresivne mišične relaksacije (PMR) izvajamo tehnike blaženja napetost in drugih anksioznih občutkov.
 • Psihoedukacija je posebna oblika izobraževanja oseb z duševnimi motnjami in njihovih svojcev o duševnih motnjah. Udeleženci se usposobijo za prepoznavanje in obvladovanje nekaterih ključnih situacij, ki jih prinaša njihova duševna motnja. Sistematično, strukturirano se podaja informacije, ki vsebujejo doživljajske vidike posamezne motnje. Informacije se z uporabo različnih pristopov podajo v obliki, ki je jasna, razumljiva in si jo je mogoče zapomniti.

SVETOVANJE:

 • Individualni razgovor

V psihološkem svetovanju pomagamo ljudem spreminjati njihova doživljanja in vedenja. Gre za čustveno podporo in uporabo psiholoških tehnik in metod, ki človeku pomagajo doseči želene spremembe. V svetovalnem procesu v medsebojnem odnosu svetovalec uporablja specifične svetovalne metode z namenom, izboljšanja uporabnikovega duševnega stanja, notranjega doživljanja, samopodobe, in vedenja in mu pomaga k pozitivnemu osebnostnemu razvoju ter izboljšanju kvalitete življenja. Pri svetovanju osebam s težjimi duševnimi motnjami je pomembno, da strokovni delavec dobro pozna duševne motnje, v empatičnem, nedirektivnem in suportivnem odnosu se vzpostavi jasna, neposredna in odprta komunikacija. Kot uspešne se izkazujejo tehnike vedenjsko kognitivne terapije, ki je dokazano uspešna pri preprečevanju ponovitev bolezni, pri obvladovanju preostalih simptomov in pri sodelovanju pri zdravljenju.

 • Razbremenilni razgovor

Razbremenilni razgovor je namenjen razbremenitvi akutne stiske. Oseba s težavami v duševnem zdravju se večkrat znajde v veliki duševni stiski, takrat potrebuje pomoč strokovnega delavca, ki v razgovoru skuša vplivati na zmanjšanje stiske. Razbremenilni pogovori potekajo tudi preko telefona.

LOKACIJA:

Dejavnosti programa se izvajajo v prostorih SIC –Svetovalno izobraževalnega centra Društva Novi Paradoks na naslovu Ižanska cesta 2a, 1000 Ljubljana.

Lokacija se nahaja v pritličnih prostorih, z omogočenim dostopom za invalidne osebe. Izobraževalna učilnica je velikosti 35 m2 in omogoča hkratno prisotnost do 30 oseb. V bližini je postaja LPP, pred zgradbo pa je možnost brezplačnega parkiranja za obiskovalce. Učilnica je opremljena z potrebno video in avdio opremo. Po predhodnem dogovoru se lahko posamezne aktivnosti programa izvajajo tudi izven prostorov SIC-a.

Vse navedene dejavnosti se izvajajo VSAK DELOVNIK med 10.00 in 15.00 uro po navedenem urniku dela:

1. Psihosocialne delavnice v Svetovalno izobraževalnem centru (SIC):

 • TSV ( trening socialnih veščin) se izvaja ob TORKIH med 10.00 in 12.00 uro.
 • Skupina za samopomoč poteka ob ČETRTKIH med 10.00 in 12.00 uro.
 • PMR (progresivna mišična relaksacija) je vsak PONEDELJEK in SREDO med 9.00 in 12.00 uro.
 • Psihoedukacija se izvaja vsak PETEK med 10.00 in 12.00 uro.

2. Svetovanje v Svetovalno izobraževalnem centru (SIC):

 • Za svetovalne razgovore smo vam dosegljivi VSAK DELOVNIK med 12.00 in 15.00 uro.
 • Razbremenilni razgovori potekajo (lahko tudi preko telefona) VSAK DELOVNIK med 12.00 in15.00 ure.

KONTAKT:

e-mail: damijana.senk@novi-paradoks.sinika.mori@novi-paradoks.si ali info@novi-paradoks.si

telefon: 031 710 643

Program vodi za svetovanje usposobljena psihologinja z izkušnjami v psihoterapevtskem delu (z uporabo transakcijske analize, sistemske terapije in vedenjsko kognitivne terapije) dosegljiva na tel. št. 031 710 643.