Osebna izkaznica

O nas

KONTAKT

Društvo Novi Paradoks
Ižanska cesta 2a, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 422 85 61
E-pošta: info@novi-paradoks.si

Delovni čas:
pon – pet od 08.00 do 16.00

DONIRAJ

Zakaj ne bi pomagali osebam v stiski in donirali del dohodnine Društvu Novi Paradoks. Klikni na spodnji gumb …

podporniki društva

POSTANI ČLAN DRUŠTVA

Pridruži se društvu Novi Paradoks, klikni na spodnji gumb …

Osebna izkaznica društva

Novi Paradoks – Slovensko društvo za kakovost življenja, s skrajšanim imenom Društvo Novi Paradoks, je nevladna, nepridobitna, humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Izvaja dejavnosti in programe za skupnostno oskrbo oseb s težavami v duševnem zdravju.

Novi Paradoks – Slovensko društvo za kakovost življenja – društvo (Zakon o društvih, Ur. l. RS, št. 6-2567/2006) je vpisano v register društev na podlagi Odločbe Upravne enote Ljubljana – Sektor za upravne notranje zadeve, Oddelek za javni red št.: 2/05-06-02001-100/2003-2.

Društvo je vpisano v register društev pod zaporedno številko 3108.

Društvo Novi Paradoks ima status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, na podlagi odločbe 215-111/2019-4 z dne 14.10.2019, ki jo je izdalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vpisano je v AJPES evidenco nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva (ENO).

Društvo Novi Paradoks je z odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dne 22.06.2006 pod številko 21502-27-2005 pridobilo status humanitarne organizacije vpisana pod zaporedno številko HO-SD-026.

V skladu z 9. členom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) ima Društvo Novi Paradoks status Prostovoljske organizacije in je vpisano v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES pod številko 5582.

Vpis v poslovni register Slovenije – AJPES, dne 7.5.2003
Matična številka: 1768999
Davčna številka: 19041748
Številka tekočega računa: IBAN SI56 0205 3025 3801 366 (račun odprt pri NLB d.d.)

Na podlagi Zakona o društvih in določil 16. člena Statuta društva se vodi register članstva.