Organi društva

O nas

KONTAKT

Društvo Novi Paradoks
Ižanska cesta 2a, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 422 85 61
E-pošta: info@novi-paradoks.si

Delovni čas:
pon – pet od 08.00 do 16.00

DONIRAJ

Zakaj ne bi pomagali osebam v stiski in donirali del dohodnine Društvu Novi Paradoks. Klikni na spodnji gumb …

podporniki društva

POSTANI ČLAN DRUŠTVA

Pridruži se društvu Novi Paradoks, klikni na spodnji gumb …

Organi društva so:

 

  • zbor članov,

  • upravni odbor,
  • predsednica oziroma predsednik (v nadaljevanju predsednik),
  • podpredsednica oziroma podpredsednik (v nadaljevanju podpredsednik),
  • nadzorni odbor,
  • častno razsodišče.

Strokovna in posvetovalna telesa društva:

  • Strokovni svet
  • Uporabniški svet

Upravni odbor Društva Novi Paradoks

Upravni odbor (13. člen Statuta Društva Novi Paradoks) je izvršilni organ društva, ki ima pet članov in sicer predsednika in podpredsednika društva, ki sta člana avtomatično po svoji funkciji in tri dodatne člane, ki jih izmed svojih članov izvoli zbor članov. Mandat dodatno izvoljenih članov upravnega odbora traja štiri leta, po poteku katerega so osebe lahko ponovno izvoljene na to mesto. Za svoje delo je upravni odbor odgovoren zboru članov.

Upravni odbor Društva Novi Paradoks v mandatnem obdobju 2022-2026:

Univ. dipl. teol. Srečko Brumen mag. – predsednik
Univ. dipl. soc. del. Mateja Markovič – članica
Univ. dipl. psih. Nika Mori – članica
Dipl. soc. del. Gordana Juren – članica
Dipl. soc. del. Branko Slapal – član

Nadzorni odbor Društva Novi Paradoks

Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izmed članov društva izvoli zbor članov za mandatno dobo štirih let (16. člen Statuta Društva Novi Paradoks). Nadzorni odbor je za strokovnost in zakonitost svojega delovanja odgovoren Skupščini društva.

Člani Nadzornega odbora za mandatno obdobje 2022 – 2026:

Štefan Kušar – predsednik
Bogdan Dobnik –član
Bernard Kos – član

Predsednik društva za mandatno obdobje 2022-2026

Srečko Brumen mag.

Podpredsednica društva za mandatno obdobje 2022-2026

Gordana Juren dipl. soc. del.

  • Letno poročilo Društva Novi Paradoks za leto 2021
  • Statut Društva Novi Paradoks