Aktualno

Izvajanje Opcijskega protokola v društvu Novi Paradoks

Datum objave:

27.01.2023

Društvo Novi Paradoks je tudi letos uspešno sodelovalo na razpisu urada Varuha človekovih pravic namenjenega  sodelovanju nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile status humanitarne organizacije v Republiki Sloveniji z Varuhom pri izvajanju pristojnosti in nalog državnega preventivnega mehanizma (v nadaljevanju DPM) po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 114/06- Mednarodne pogodbe, št.20/06).

Projekt izvaja Varuh človekovih pravic pod okriljem Organizacije združenih narodov, ki na mednarodni in državni ravni uveljavlja (dodaten) mehanizem za preprečevanje mučenja in drugih oblik slabega ravnanja z ljudmi, ki jim je bila odvzeta prostost. Ta temelji predvsem na rednih obiskih krajev odvzema prostosti v nadzorni skupini v kateri sodelujejo tudi izbrane nevladne organizacije s področja duševnega zdravja.

Novi Paradoks, kot pogodbena stranka vse od leta 2012 aktivno sodeluje v DPM, in sicer na področju nadzora varovanih oddelkov psihiatričnih bolnišnic, varovanih oddelkov posebnih javno socialno varstvenih zavodov in na področju varovanih oddelkov za dementne osebe domov starejših občanov. Poslanstvo opravljamo skladno s predpisi varuha, pravilnika o izvajanju DPM in s svojimi izkušnjami iz področja zakonodaje, ki urejuje področje duševnega zdravja in ostalih zakonov ki so povezani s izvajanjem socialnovarstvenih programov društva.

Izbor sprejemamo, kot priznanje društvu Novi Paradoks, ki je s svojim poslanstvom in delovanjem že 20 let vpeto v aktivnosti za zmanjševanje stigme duševne bolezni in duševnih bolnikov. S svojimi programi aktivno vplivamo na izboljšanje kvalitete življenja zbolelih oseb in njihovih družin. Že vrsto let smo aktivni pri spremembi zakonodaje, ki bo upoštevala uporabniško perspektivo in prispevala k zmanjševanju kršitev človekovih pravic oseb s težavami v duševnem zdravju.  Pri izvajanju nalog DPM  z našimi sodelavci prispevamo delež pri zmanjševanju kršitev človekovih pravic predvsem na nivoju institucionalnega socialnega  varstva in zdravstva.

Več o tem na spletni strani Varuha človekovih pravic.

Deli ta prispevek na socialnih omrežjih